Dokumendid

Põhikiri

Õppekava tennises

Õppekava võrkpallis

Treeningute tunniplaan 2023-2024

Võru tennis

Reede
ET1 16.00-17.00
ET2 17.00-18.00
ET3 19.00-20.00

Pühapäev
ET1 15.00-16.00
ET2 16.00-17.00
ET3 17.00-18.00
ET3 18.00-19.00

Rõuge võrkpall

Esmaspäev
ET1 14.00-15.30
ET2 15.30-17.00

Kolmapäev
ET1 13.00-14.30
ET2 15.30-17.00

Varstu võrkpall

Teisipäev
ET1 15.00-16.30
ET2 16.30-18.00

Neljapäev
ET1 15.00-16.30
ET2 16.30-18.00

Kodukord

1. Huvikooli Tulevikutähed (edaspidi tennisekool) kodukord sätestab reeglid tennisekooli õpilastele ja nende vanematele treeningu- ja võistluspaikades.

2. Kodukorra rikkumise korral õpilase või tema vanema poolt on tennisekoolil õigus lõpetada õpilasega leping tennisekooli põhikirjas ja õpilasega sõlmitud lepingus sätestatud korras.

3. Tennisekooli õpilane:
1) hoiab puhtust ja korda treening- ja võistluspaikades;
2) suhtub heaperemehelikult tema kasutusse antud spordivarustusse, -inventari ja -ehitistesse. Vara tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitab tekitatud kahju;
3) saabub treeningutele ja võistlustele õigeaegselt;
4) järgib Võru Spordikeskuse sisekorraeeskirja;
5) kannab treeningutel ja võistlustel tennisemänguks lubatud jalanõusid ja korrektset sportlikku riietust;
6) suhtub treeningukaaslastesse ja treeneritesse sõbralikult ning lugupidavalt;
7) ei kasuta ebatsensuurset sõnavara, ei loobi reketit ega käitu muul moel vääritult;
8) peab meeles, et esindab võistlustel peale iseenda ka tennisekooli ning tema käitumisest sõltub tennisekooli maine.

4. Lapsevanem:
1) lubatud jälgida treeningtundi, kuid soovituslik eelnev kokkulepe treeneriga;
2) ei sekku treeningtundi;
3) esindades oma last ja tennisekooli tennisevõistlustel, ei sekku mängu, vaid pöördub vaidluste lahendamiseks peakohtuniku poole.